Filharmonikus kitöltési segítségek – 2.1. (frissítve)

Kedves Pályázók! Ígéretünk szerint elkezdünk ebbe a bejegyzésbe feltölteni segítségeket a Filharmónia Magyarország Kft. pályázati anyagának elkészítéséhez. Korábban bár említettük, nem tudjuk egyenként mindenkinek kigenerálni, mert annál többféle a pályázók összetétele illetve csatolmányt nem tudunk körlevélbe küldeni, azonban ezzel a segítséggel a kitöltendő dokumentumok gyorsan összeállíthatóak.

Amit itt leírunk, azt leegyeztettük a Filharmóniával, így bízhattok az információkban. Mindazonáltal ez a kitöltést segítő szedet nem helyettesíti az értő olvasást: amennyiben valamely információ vagy segítség az adott pályázóra nem igaz, ott természetesen el kell térni a helyes adatok felé.

A szedetet folyamatosan frissítjük a kérdések szerint, így egyre hosszabb lesz. A nagyobb frissítéseket a cím átnevezésével jelezzük majd. Sok sikert, és kitartást kívánunk!

Excel költségterv

A kiküldött excelt ki kell tölteni az alábbiak szerint: minden költség a felhalmozási kiadásokba tartozik, így ide az MKPK által megítélt összeget egy összegben be lehet írni a C sorba, és másolni a Z sorba. Keltezést és aláírást, pecsételést követően a dokumentum készen van. A dokumentum MEGEGYEZIK a támogatási igénydokumentáció 9/A mellékletével, így azt nem kell külön beadni.

Szakmai program

A kiküldött word dokumentumhoz az alábbi segítséget tudjuk nyújtani:

Körülbelül 5-7 mondat jellemzésre van szükség, amely a zenekart bemutatja (2 mondat), a zenekar szolgálatáról, annak gyakoriságáról, formájáról, alkalmairól szól (2 mondat), a támogatás keretében beszerzett eszközöket felsorolja és indokolja (2 mondat), egyéb tudnivalót fűz hozzá (1 mondat). Nem kell ennél több, tehát szükségtelen 3-5 oldalas esszét írni. Aki már leadott zenekari jellemzést, természetesen abból ollózhat. A zenekar több évtizedes történeti visszatekintésére nem itt van lehetőség. 😉

A szakmai programhoz csatoljátok a 100 eFt-ot meghaladó eszközök árajánlatait. (Nem kell frisset kérni, 10% eltérés megengedhető. Az árajánlatokra vonatkozóan a korábbi közzétett adatok irányadóak, tehát lehet több eszköz rajta illetve lehet webshop internetes ajánlata kinyomtatva stb. )

Keltezést és aláírást, pecsételést követően a dokumentum készen van.

Támogatási igénydokumentáció

Na ez sajnos hosszú, de korántsem olyan bonyolult, mint elsőre látszik. A dokumentum sorrendjében haladunk:

Kérelmező alapadatai:

A kérelmező az a szervezet, aki az MKPK-nak benyújtotta és elnyerte a pályázatot. A pályázó szervezet adatai kinyerhetőek egyszerűen a visszajelző e-mailből. Kapcsolattartó lehet a pályázatot beadó személy, aki mindezt kitölti, aki a pályázati teendőket ellátja.

A kérelmező jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség (megfelelő aláhúzandó)

Először is: KSH számjelet itt tudtok lekérni a már ismert adószám segítségével: https://www.ksh.hu/szamjel A statisztikai számjel utolsó előtti három számjegye elárulja, hogy a kérelmező jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség az a-d pontok közül melyik. (A plébániák d) bevett egyház lesznek többnyire, de a fentiek szerint ez ellenőrizhető könnyedén.)

Amennyiben a kérelmező (plébánia) nem a minisztériumnál nyilvántartott belső egyházi jogi személy, akkor a belső egyházi jogi személy adatokat NEM kell kitölteni. (A plébániákat jellemzően a Püspökségek tartják nyilván, nem közvetlenül a minisztérium).

Update: Amennyiben a pályázó szervezetet csak a püspökség tartja nyilván (plébániák, lelkészségek ilyenek) akkor a nyilvántartási szám üres marad. Akit minisztérium tart nyilván (szerzetesrendek például) ők a hatóság nyilvántartási számát kell beírják.

Az igényelt támogatás alapadatai

A teljes összeg az excelben is szerepeltetett, az MKPK által megítélt támogatási összeg.

Rövid megnevezés: Vallásos zenei együttes eszközbeszerzésének támogatása (vagy valami hasonló, szabadon de röviden).

Időszak: 2019. november 1 – 2020. szeptember 30.

Keltezést és aláírást, pecsételést követően a dokumentum készen van, jöhetnek a mellékletek. Minden mellékletre kerüljön keltezés, aláírás, pecsét, ezért ezt a későbbiekben nem írom már.

1. melléklet

Csak az adatok kellenek az elejére, (és persze keltezés, aláírás…)

2. melléklet:

Adatok után: b pontban NEM nyújtott be jelölendő.

7. pont: itt általában a NEM JOGOSULT jelölendő, de ezt mindenképpen egyeztessétek könyvelővel.

8. pont: NEM BERUHÁZÁS

3. melléklet

Adatok után: a “de minimis” támogatásról nyilatkozni kell. Ha senki nem hallott róla, akkor b) NEM RÉSZESÜLT. Amennyiben igen, az írt 17-19 év adatait kell beírni. (Nem a 18-20, mint ami a szövegből adódna).

4. melléklet

Adatok után jelölni: a) – a) az általam képviselt szervezet alábbi fizetési számlájára aláhúzni

A b) pontban akkor kell felsorolni a számlaszámokat, ha több van. (Ezzel meg kell egyeznie a felhatalmazó mellékleteknek.) UPDATE: A b) pontban az összes számlaszámot fel kell sorolni, ha egy van, akkor egyet.

5. melléklet

Ebben a mellékletben CSAK az I. elejét kell kitölteni és bejelölni az f) egyházi jogi személy kifejezést.

6. melléklet

Csak az adatok kellenek az elejére, (és persze keltezés, aláírás…)

UPDATE: melléklet szövege: “Könnyűzenei tevékenységet folytató zenekarok támogatása és orgonák felújítása” tárgyú útmutatóban…

7. melléklet

Kitölteni értelemszerűen azzal a bankszámlaszámmal, amelyre a támogatást a szervezet kéri.

8. melléklet

Kérelmező adatai a dokumentum elejével azonosan.

2. ponttól a // jellel lehetőségeket sorolok fel. Egyet választhatsz, vagy írhatsz hasonlót.

2.1. A támogatás alapvető célja, lényegi elemei:

 • Vallásos könnyűzenei együttes hangszer és hangtechnika beszerzésének támogatása //vagy
 • Eszközbeszerzés zenei együttes számára
 • stb…

2.2. Kapcsolódása az Emberi Erőforrások Minisztériuma alaptevékenységéhez

 • Magyarország Kormányának 1046/2019 (ii.18.) A vallásos alkotó közösségek zenei együttesek és zenészek hosszútávú működését biztosító forrásbiztosításról szóló határozat //vagy
 • Vallásos előadóművészeti tevékenység támogatása 

2.3. Kapcsolódása a kérelmező alaptevékenységéhez

 • Egyházi könnyűzenei zenekar és közösség működésének támogatása //vagy
 • Egyházközségi zenei együttes működésének elősegítése

2.4. Közérdekű jellege, kapcsolódása valamely közfeladathoz, közérdekű tevékenységhez, közcélhoz

 • Kulturális alapellátás, hitéleti tevékenység támogatása // vagy
 • Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának művelődésre szerveződött közösségek tevékenységének, a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása

3. tevékenységek ismertetése

Valami hasonló: Zenei együttesünk részére hangszer vásárlás/hangosítás beszerzés // A beszerzés által a zenekarnak megfelelő hangszere/hangosítása lesz szolgálatának ellátásához.

Ez aránylag szabad, írjátok oda ami először eszetekbe jut.

4-7. Ezt NEM kell kitölteni, esetleg beírható hogy nem releváns.

8.1. Írjátok le ide egy rövid mondatban, hogy mi lesz jobb attól, hogy az adott hangszert/hangosítást beszerzitek. Közvetett is kerülhet (szebb hangzás, jobb összhang, megfelelő megszólalás a templomban. Nem kell több 1-2 mondatnál.

8.2. Ha van valami egyéb cél ami megvalósul, az jöhet ide. Ez a pont a jövőre vonatkozik, mi lesz jobb attól, hogy mindez megvalósul. (Zenekarunk több évre megbízhatóan működhet, több szolgálatot tudunk vállalni, létre tudunk jönni stb.)

9/A. melléklet

Ez a korábban már említett csatolt excel. Azon kívül nem kell csinálni másikat.

9/B melléklet

Ezt nem kell benyújtani, hagyjátok ki.

13. melléklet

Ez nem kell, hiszen külön kaptatok felhatalmazó levél mintát. Azt kell alkalmazni, ezt nem.

14. melléklet

Nem kell

Felhatalmazó levél

Aki nem találkozott még ilyennel, az ennek tartalmától megijedhet. Szeretnénk mindenkit megnyugtatni, ez egy teljesen rutinszerű eljárás az összes (!) állami pályázathoz hasonlóan. Ez annyit jelent, hogy ha nem számoltok el a pályázati összeggel, akkor a pályázatkezelő leemelheti a számláról az összeget. Vélhetően a legtöbb plébánia jól ismeri már, hiszen a NEA, IFJ, KCP stb. pályázatokra szintén kell ilyen.

A felhatalmazó levélből annyi kell, amennyi bankban van vezetve számlája a pályázónak. Ha egy bankban több számlája van, akkor azokat fel kell sorolni.

A bankok mindig kérnek ebből egy saját példányt, ezért készüljetek plusz eggyel.

Ha egy pályázónak több pályázata van, mindegyikhez külön be kell nyújtani, így számoljatok vele.

Egy egyszerű minta meghatalmazással a bankban bárki kikérheti, a fontos, hogy a banknál aláíró személy banki hivatalos aláírásminta szerint írja alá. (Pecséttel vagy anélkül). (Tehát a meghatalmazás arra szól, hogy te vidd be a bankba, nem arra, hogy te aláírd, azt korábban meg kell tenni a hivatalos banki aláíró kartonon szereplő formában a hivatalos képviselővel.)

Egyes bankok további záradékot tesznek rá, ezzel nincs gond.

A felhatalmazás időtartama: 2020. október 30-tól visszavonásig.

További csatolandó dokumentumok

Létesítő okirat – NEM KELL

Kivonat a kérelmező nyilvántartott adatairól

Amennyiben ebből nem áll rendelkezésre, akkor ezt sajnos ki kell kérni. A Miniszterelnökségen nyilvántartott pályázók (szerzetesrendek stb.) a nyilvántartó szervezetnél kell kikérjék. Az átlagos plébániák az egyházmegyéjük titkárságán. Természetesen a meglévő kivonatok akkor megfelelőek, ha az adattartalmuk friss. (Tehát ha van egy fél éves, de minden adata rendben van, azt tökéletes lesz.)

Az egyházmegyék titkárságán nyilvántartott szervezetek vonatkozásában még igyekszem intézni segítséget, erről még hamarosan jelzek. Sajnos erre “központi” segítséget nem tudunk adni, mindenkinek igényelnie kell az egyházmegyéjének megfelelő püspöki titkárságon. Igényelni telefonon vagy emailben is lehetséges, de postai úton kérjétek, hiszen eredeti példányt be kell nyújtani a Filharmóniához.

(Az igénylés módja és az ahhoz szükséges adatok egyházmegyénként eltérhetnek. Egom-Bp-i egyházmegyéhez a pályázat megnevezése és a megítélt támogatási összeg közlése szükséges.)

Kérjétek elsőbbségivel, reméljük az hamar meg is érkezik hozzátok.

Aláírás minta, ami nem régebbi 30 napnál

Ez sajnos nem egyszerű, hiszen ez mindenképpen újat kell belőle intézni. VAGY ügyvéd által ellenjegyzett, VAGY közjegyző által hitelesített aláírás minta kell. Előbbi könnyebben elérhető, így talán inkább érdemes abba az irányba indulni, kiváltképpen hogy az ügyvéd könnyebben házhoz hívható.

UPDATE: Az aláírásminta (közjegyzős vagy ügyvédi) nem kell 30 napon belüli legyen, így ha rendelkezésre áll, akkor nem kell újat kikérni.

További segítségek, információk

Ha egy plébániának több pályázata van, minden annak számában kell kitölteni, mert pályázatonként fogják nyilvántartani, tehát mindenből annyi darab fog kelleni.

Akinek határidővel, képviselő változással, vagy mással kapcsolatos gondja, kérdése van, keressen minket továbbra is emailben bizalommal!

UPDATE 2.0. 2020.08.06.

 • Kérelmező alapadatai: Amennyiben a pályázó szervezetet csak a püspökség tartja nyilván (plébániák, lelkészségek ilyenek) akkor a nyilvántartási szám üres marad. Aki minisztérium tart nyilván (szerzetesrendek például) ők a hatóság nyilvántartási számát kell beírják.
 • A 4. sz. mellékletben lehet hogy ez lesz a megfelelő változat: a) d. pont ÜRES, b) pontba az összes számlaszám feltüntetve, kezdve azzal, amire az utalást a plébánia kérni fogja.
 • A 6. sz. melléklet szövege: “Könnyűzenei tevékenységet folytató zenekarok támogatása és orgonák felújítása” tárgyú útmutatóban…
 • A pályázati anyagot postára kell adni eredetiben és el kell küldeni szkennelve, de NEM kell elküldeni szerkeszthető változatban.
 • Az aláírásminta (közjegyzős vagy ügyvédi) nem kell 30 napon belüli legyen, így ha rendelkezésre áll, akkor nem kell újat kikérni.

UPDATE 2.1. 2020.08.10.

 • Kivonat a kérelmező nyilvántartott adatairól: Sajnos erre “központi” vagy egységes segítséget nem tudunk adni, mindenkinek igényelnie kell az egyházmegyéjének megfelelő püspöki titkárságon. Igényelni telefonon vagy emailben is lehetséges, de postai úton kérjétek, hiszen eredeti példányt be kell nyújtani a Filharmóniához.
 • (Az igénylés módja és az ahhoz szükséges adatok egyházmegyénként eltérhetnek. Egom-Bp-i egyházmegyéhez a pályázat megnevezése és a megítélt támogatási összeg közlése szükséges.)
 • Kérjétek elsőbbségivel, reméljük az hamar meg is érkezik hozzátok.