KIÍRÁS

Hangszerpályázat 2020 – kiírás és pályázati útmutató

Preambulum

A vallásos alkotó közösségek, zenei együttesek és zenészek, zenei előadók hosszútávú működését biztosító forrásbiztosításról szóló 1046/2019. (II.18.) Korm. határozatban foglaltak alapján Magyarország Kormánya támogatja a vallásos könnyűzene alkotói kiteljesedését elősegítő rendszerek kialakítását és fenntartását. A program keretében a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (továbbiakban: MKPK) támogatást kapott, amelyet belső pályáztatás segítségével közreműködők (továbbiakban pályázók) bevonásán keresztül használ fel. Ennek érdekében az MKPK pályázatot hirdet a Magyar Katolikus Egyház plébániáin és egyházközségeiben szolgáló zenei együttesek illetve a lelkipásztori munkában résztvevő zenészek részére infrastruktúra (hangszer, kellék, hangosítás, vetítés) fejlesztésének támogatására.

A pályázat célja

A pályázat célja, hogy a Magyar Katolikus Egyház egyházközösségeiben a liturgiák során illetve az egyházi lelkipásztori munka során szolgáló vagy szolgálni vágyó zenészek és zenei együtteseknek megfelelő infrastruktúrája álljon rendelkezésre.

A pályázók köre

 • A Magyar Katolikus Egyház Egyházmegyéinek plébániái*
 • A Magyar Katolikus Egyház Egyházmegyéinek önálló egyházközösséggel rendelkező, önállóan gazdálkodó fíliák, templomigazgatóságok és lelkészségek*
 • Katolikus Lelkiségi közösségek*
 • Szerzetesrendek* és további közösségek* [2]

A pályázatot olyan szervezet adhatja be, amelynél könnyűzenei együttes működik, vagy a pályázat hozzájárulásával várhatóan könnyűzenei együttes létrejötte válik lehetségessé.
VAGY
A pályázatot olyan szervezet adhatja be, amelynél könnyűzenét előadó/játszó zenész szolgál, aki a lelkipásztori munka keretében a könnyűzene megismerését és kiteljesedését segíti feladatain belül, illetve ahol e feltétel előteremtése szándék szerint a közeljövőben megtörténik.

*A fentiekbe tartozó szervezetek közül is KIZÁRÓLAG azon szervezetek adhatnak be pályázatot, amelyeknek a gazdálkodási formája a 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet 2. melléklete (GFO’2014 kódrendszer) szerint a GFO kódja az alábbiak egyike: 551 Bevett egyház; 552    Bevett egyház elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személye; 555 Bevett egyház elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személye; 559 Egyéb egyházi szervezet.

Figyelem!
A pályázatot benyújtó szervezet (továbbiakban: szervezet ill. pályázó) a jogi személy a fenti pont szerint, nem a zenei együttes vagy zenész.

Benyújtható pályázatok száma

Egy pályázó alapesetben egy pályázatot nyújthat be. Ettől eltérni akkor van lehetőség, ha a pályázó működési körében több önállóan működő, önállóan szolgálatot vállaló könnyűzenei együttes működik a plébánián. Az összesített adatokat a pályázati online regisztrációs űrlapon kizárólag a konkrét zenekarok szolgálataira kell vonatkoztatni. Önálló együttesenként a szervezet egy pályázatot nyújthat be. Ugyanazon együttes vonatkozásában nem nyújtható be több pályázat.

A pályázat leadási határideje

Jelen pályázat leadási határideje 2020. április 30. napján 23:59-ig elküldött elektronikus jelentkezések fogadhatóak el. Késedelmesen leadott pályázatok semmisnek minősülnek.

Jelen pályázat keretében elszámolható költségek felmerülésének és pénzügyi rendezésének dátumai az alábbi dátumok közé kell essenek: 2019. november 1. – 2020. augusztus 31.

A pályázat tárgya

A pályázat keretében a Támogató eszközbeszerzésre fordítható támogatást nyújt. A támogatás keretében KIZÁRÓLAG a fent meghatározott cél szerint a könnyűzenei előadók és zenekarok működésével összefüggő költségek számolhatóak el. (Lehet közte olyan eszköz, amelyet más közösség is használ, például énekszöveg vetítő rendszer, de elsődlegesen a vallásos könnyűzene támogatásával kell összefüggésben legyen. Egy eszközzel csak egy pályázó és csak egy pályázatban számolhat el.)

A támogatás keretében elszámolható:

 • Hangszerek és kellékeik
 • Hangosításhoz kapcsolódó eszközök
 • Vetítéstechnikai eszközök
 • Könnyűzenei szolgálathoz szükséges informatikai eszközök és azok kiegészítői
 • A fenti eszközök tárolásához, és értékének megóvásához elengedhetetlenül szükséges eszközök

Elszámolható költségek köre részletesebben:

 • Hangszerek és kellékeik
  • új hangszer beszerzése
  • húrok, capók, hangszerállványok, kottatartók, tokok, hangológépek
  • nádak, olajak
 • Hangosításhoz kapcsolódó eszközök
  • hangfalak, hangfalállványok, mikrofonok, kábelek, mikrofonállványok, (kizárólag a könnyűzenei együttesek működését elősegítő rendszerek)
  • hangszererősítők, hosszabbítók, rackek, keverőpultok
 • Vetítéstechnikai eszközök
  • laptop, projektor, képernyő, vászon, kábelek, kiegészítők
  • szoftver vagy rendszertelepítés költsége
 • Könnyűzenei szolgálathoz szükséges informatikai eszközök és azok kiegészítői
  • laptop (ha a hangosításban szükség van rá)
  • tablet (kották kiváltására), tabletállvány
  • szoftver költsége
 • A fenti eszközök tárolásához, és értékének megóvásához elengedhetetlenül szükséges eszközök

A támogatás keretében NEM elszámolható

 • Orgona vagy annak felújítása
 • Teljes dobfelszerelés vagy teljes dobfelszerelés kiegészítése érdekében beszerzett részei (Kivétel indokolt esetben, a szolgálat helyszínén meglévő megfelelő akusztikai viszonyok mellett, amelynek bemutatása a pályázó feladata, bírálata pedig a pályázat értékelő bizottságának kizárólagos jogköre.)
 • meglévő hangszerek karbantartása vagy felújítása
 • indokolatlan, vagy indokolatlanul drága, a liturgiai szolgálathoz nem illő vagy nem feltétlenül szükséges eszközök.
 • A támogatás keretében nem elszámolható olyan eszköz költsége, amely későbbiekben bármilyen gazdasági tevékenység keretében lenne használva.
 • Beszerzett eszközök szállítási díja (érdemes úgy árajánlatot kérni, hogy az eszközök ára tartalmazza a szállítás költségét, így azon felül az ingyenes lehet)
 • Személyi költségek, megbízási díj, tiszteletdíj, szolgáltatás díja
 • (a támogatási céllal össze nem függő kiadások, más pályázati/támogatási forrásból finanszírozott kiadások, ingatlanon végzett felújítás, beruházás költségei, ingatlanon elszámolt értékcsökkenés, visszaigényelhető vagy nem a pályázót terhelő adó, társasági adó vagy más adó ill. illeték kötelezettség, vámköltség, bírság, kötbér, perköltség, hatósági díj, társasági részesedések vásárlásával összefüggő költségek, föld-, telek-, ingatlanvásárlás költségei.)

Pályázható összeghatár

A pályázat keretében pályázatonként maximum 1.000.000,-Ft vissza nem térítendő támogatásra lehetséges pályázni. A Támogató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett pályázatot részfinanszírozással támogassa.

A pályázat benyújtásának módja

A pályázatot az alábbiak szerint online kell benyújtani:

 • A hangszerpalyazat.katolikus.hu oldalon az online pályázati űrlap hiánytalan kitöltésével. (Ezt a lenti két csatolmány előzetes kitöltése, aláírása, szkennelése után érdemes elkezdeni, addig nem.)
 • A szolgálatot jól jellemző videó készítésével, és a Támogatóval való megosztásával (Videó megosztó portálon való közzététel után (lehet nem listázott) a linket az online pályázati űrlapban kell elküldeni.) *Amennyiben a könnyűzenei zenekar létrejötte vagy előadó szolgálata a pályázat következtében várható, annyiban ezt egy erről szóló leírással lehetséges kiváltalni, amelyben a pályázó megfogalmazza reményét, szándékát a pályázat hasznosulásával kapcsolatban. [1]
 • Költségvetés (excel táblázat letöltése innen és kitöltése) csatolása a pályázati űrlapon keresztül. A költségvetés minden oszlopát alapos információtartalommal ki kell tölteni. (Indoklásnál: miért van szükség új eszközre, lesz-e, aki játszik rajta, milyen volt a cserélt rendszer pontosan stb.)

Az online pályázati űrlap benyújtása előtt az alábbi dokumentumokat és adatokat szükséges átgondolni és összegyűjteni

 • Költségvetés kitöltve – EXCEL formátumban, szerkeszthetően
 • Költségvetés kitöltve – PDF formátumban, a pályázó szervezet hivatalos képviselője által (plébános, templomigazgató stb.) aláírva, pecsételve, szkennelve
  • a két dokumentum nem egyezősége esetén a pályázat részeként a szkennelt dokumentumot tekintjük érvényesnek azzal, hogy ha feltételezhető szándékosság, az a pályázat érvénytelenségét és kizárását vonja maga után.
 • Videó – a pályázó zenekaráról szolgálattétel közben készült videó feltöltve, a linkjét be kell másolni az online jelentkezésben.
  • A videó terjedelme max. 10-15 perc, két zeneszám hosszú. Szolgálattétel közben kell készüljön, tehát nem próbán. Nem kell professzionális minőség, egy jobb telefonnal felvehető. (Amennyiben a zenekar a támogatásnak köszönhetően jönne létre, akkor “nem releváns” feltüntetendő.)
 • Pályázó (plébánia, templom …) pontos adatai, név, székhely, adószám, képviselő neve, bankszámlaszám)
 • Javasoljuk, ha a pályázatot nem a zenekar vezetője adja le, akkor vele közösen kitölteni, vagy előre bekérni tőle az adatokat. A pályázati űrlap ennek érdekében pdf formátumban fel van töltve a letölthető anyagok közé, de papír alapon a pályázat nem beadható.

A pályázat elbírálása

 • A Támogató az általa felkért szakértők és bíráló bizottság segítségével a pályázatokat értékeli, pontszámokkal látja el, tanácskozást folytat, majd (saját kizárólagos, diszkrecionális hatáskörében) kiválasztja a támogatandó pályázatokat.
 • A Támogató a döntés meghozatalához bármilyen további releváns információt kérhet a pályázótól.
 • Az online pályázati űrlapon keresztül leadott szolgálati időpontokon a Támogató esetleges helyszíni meghallgatást végezhet, a leadott és indokolt költségvetés megalapozottságának ellenőrzése végett.
 • Az online pályázati űrlapon keresztül leadott szolgálati időpontokon a Támogató esetlegesen élő videó-stream közvetítésen keresztül meghallgatást végezhet a fent írtak érdekében (Erről tájékoztat és ennek technikai feltételeit időben egyezteti).
 • A Támogató az online pályázati űrlapon keresztül leadott adatokat esetlegesen telefonos kapcsolatfelvételen vagy emailen keresztül ellenőrzi, azzal kapcsolatosan további tisztázó információkat kérhet.
 • A rendelkezésre álló információk birtokában a Támogató döntést hoz a pályázatokról.

Lehetséges döntések:

 • pályázat támogatása
  • pályázat részleges/feltételes támogatása (bizonyos eszközök támogatása, vagy általános résztámogatás, esetleg módosítás elvárásával való támogatás)

(arányos résztámogatás esetén a pályázó kérheti a költségvetés átrendezését azzal, hogy a Támogató szándékával ellentétesen (nem támogatandó célok vagy eszközök beemelésével) nem változtathat.

 • várólista
 • pályázat elutasítása

A döntést követően a Támogató a támogatást elnyerő pályázót értesíti, majd vele szerződést köt.

Az értékelés szempontjai

A Támogató a támogatandó pályázatok kiválasztása során más szempontok között az alábbi szempontokat figyelembe veszi:

 • Az online pályázati rendszerben benyújtott adatok
 • Pályázat hasznosulása: mennyiben javít a pályázó, a zenész illetve zenekar körülményein, mennyiben járul hozzá annak mindennapi működéséhez, szolgálatához.
 • Pályázó korábbi érdemei (amennyiben releváns): zenei minőség, szolgálat tételek száma
 • Pályázat hozzájárulása új szolgálattevő zenész vagy zenekar létrejöttéhez, (első hangrendszer/ hiányzó hangszer beszerzése stb.)
 • Költségvetés alapossága, indokoltsága
 • Pályázat összbenyomása

A támogatási döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

A pályázat megvalósítása

A Támogató a támogatásra kiválasztott pályázókkal közreműködői szerződést köt. A közreműködői szerződés kötelező melléklete a támogatni kívánt eszközök költségvetése. A Támogató fenntartja magának a jogot, hogy saját hatáskörében meghatározza pályázat bizonyos részének támogatását részfinanszírozásban, illetve meghatározza a támogatandó eszközök listáját – egyeztetve a pályázóval – akár a leadott eszközök listájának módosításával.

A támogatás folyósítása a közreműködői szerződés kétoldalú aláírása után egy összegben történik vissza nem térítendő 100% támogatási intenzitással, előleg formájában.

A beszerzés során a 100.000,-Ft-ot meghaladó értékű tárgyi eszközök beszerzésének vonatkozásában árajánlatokat (3 db) szükséges bekérni, amelyekből a legalacsonyabb árú eszközt kell megrendelni (amellett, hogy más méltányolható szempontok is figyelembe vehetőek megfelelő indoklás esetén, például ingyen kiszállítás). Az árajánlatokat a beszámoló keretében kell majd benyújtani.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázat keretében beszerzett eszközök 5 éven belül nem elidegeníthetőek, meglétüket a Támogató illetve a pályázati forrást biztosító intézmények közreműködői ellenőrizhetik (és várhatóan véletlenszerűen ellenőrizni is fogják).

Javasoljuk a megrendelés során a megfelelő dokumentáció megszerzése érdekében az alábbi sorrendet tartani:

 • Árajánlat kérés
 • Árajánlatok összegzése és a kiválasztott (legalacsonyabb ár) árajánlat tartalmának megrendelése, amelynek során írásbeli visszaigazolást kérünk.
 • Visszaigazolás lementése
 • Kapott díjbekérő/előlegszámla kifizetése
 • Számla ellenőrzése, lefűzése.

A pályázat megvalósításának utolsó határideje 2020. augusztus 31.

A dokumentáció beküldésének határideje 2020. szeptember 30.

A dokumentációt postán szükséges beküldeni minél hamarabb, de legkésőbb a határidő napjáig a Támogató címére. (Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 1071 Budapest, Városligeti fasor 45. – Levélcím: 1406 Budapest, Pf. 79. A borítékra kérjük minden esetben feltüntetni: “Hangszerpályázat – elszámolás”)

A pályázat elszámolása

A pályázó a megvalósított pályázatról a Támogató felé beszámolót készít. A beszámoló tartalma a következők:

 • Rövid, maximum 3000 leütésből álló szakmai beszámoló a pályázat során beszerzett eszközök hasznosulásáról, a pályázat hatásairól, hogy miben és miként járult hozzá a pályázó mindennapi működéséhez, szolgálatához.
  • Azok a szervezetek, akik azzal a céllal pályáznak, hogy új zenekar tudjon létrejönni illetve új zenei előadó tudjon szolgálni, a szakmai beszámolóban ennek megvalósulására is térjenek ki részletesen. A beszámoló tartalmazzon ellenőrizhető adatokat a szolgálatról vagy a létrejött tevékenységről. Lehetőség szerint csatoljon a beszámolóhoz minderről képet, videó linket.
 • Számlaösszesítő a hangszerpalyazat.katolikus.hu oldalra feltöltött sablon szerint hiánytalanul kitöltve.
 • A támogatáshoz kapcsolódó számviteli bizonylatok sorszámozva illetve feliratozva az erre szolgáló útmutató szerint. (Az útmutatót későbbiekben a hangszerpalyazat.katolikus.hu oldalra töltjük fel.)

A költségvetés utólagos módosítása

A megvalósult pontos költségvetés indokolt esetben kis mértékben (10%) módosulhat, amennyiben az a támogatás eredeti céljával egyezik. Ez esetben kétoldalúan aláírtan módosítani szükséges a már kibocsátott közreműködői szerződést, és új mellékletként csatolni az új, pontosított költségvetést. (Indokolt eset: pályázat beadásához képest való piaci árváltozás, termék elérhetetlensége stb. Az eltérés kérvényezése írásban indoklással történik.) Új eszköz (más sorok lefelé való árváltozása esetén) beszerzése csak a Támogató előzetes engedélyével, a költségvetés előzetes módosításával lehetséges.

A támogatás visszafizetése

A Támogató fenntartja magának a jogot, hogy a támogatás eredeti céljával ellentétes, vagy a közreműködői szerződéstől eltérő felhasználás esetén a támogatás összegét visszaigényelje. A Támogató abban az esetben is visszaigényli a támogatási összeget, amennyiben a pályázó nem, vagy csak hiányosan tud elszámolni a beszerzett eszközökről.

A pályázat ellenőrzése

A megvalósult és elszámolt pályázatokat az elszámolás lezártát követő öt éven belül a Támogató (MKPK) ellenőrizheti. Ennek keretében megtekinti a benyújtott dokumentumok eredeti példányait és ellenőrzi a pályázat során megadott információk valóságtartalmát. Az ellenőrzés keretében jogosult megtekinteni a beszerzett eszközöket, illetve ellenőrizni azok használatát. A Támogató ellenőrzi, hogy az eszközök a pályázat eredeti céljával összhangban kerüljenek használatra.

Azon szervezetek vonatkozásában, amelyek azzal a céllal pályáztak, hogy új zenekar tudjon létrejönni illetve új zenei előadó tudjon szolgálni, a szakmai beszámolóban is szereplő megvalósulást a Támogató ellenőrzi.

Amennyiben az ellenőrzés során a Támogató azt tapasztalja, hogy az ellenőrzött dokumentumok eltérnek a benyújtottaktól, vagy a pályázat a közreműködői okirattal vagy a pályázat eredeti céljával ellentétesen került felhasználásra, a Támogató fenntartja magának a jogot, hogy a fent rögzítettek szerint (ld. támogatás visszafizetése) a támogatási összeget visszaigényelje.

Adatvédelem

A Támogató a pályázattal kapcsolatban rendelkezésre bocsájtott adatokat, különösképpen a benyújtott képek, videók, leírások, elutasított illetve érvénytelen pályázat esetén a pályázat elszámolási időszakának végéig, nyertes pályázat esetén az elszámolás elfogadását követő öt évig tárolja, kezeli. Az adatokat a pályázattal kapcsolatban szerződött közreműködőkkel megismerteti, a pályázat szervezésével, döntéshozatalával, ellenőrzésével kapcsolatban felhasználja. A Támogató az adatokat bizalmasan kezeli, harmadik fél számára nem adja ki, nyilvánosság elé nem tárja.

A pályázók mindezen adatvédelmi irányelveket a pályázat benyújtásával elfogadják, ehhez hozzájárulnak, amelyet a pályázat feltöltött mellékletén írásban is megerősítenek.

Kommunikáció

A pályázat során a pályázat kezelője elsősorban az online pályázati űrlapon keresztül megadott email címen, indokolt esetben a megadott telefonszámon keresztül kommunikál. A pályázat során a kiküldött üzenetekben szereplő határidők (dokumentumok postára adása, további információ szolgáltatása, beszámoló hiánypótlása stb. jellemzően 5-10 naptári nap) jogvesztő jellegűek, és a kommunikáció elégtelenségének minősülnek. A kommunikáció igazolható akadozása, elégtelen kommunikáció, elhallgatott vagy valótlan információk nyújtása, a pályázat eredeti céljával bármilyen módon nem összeegyeztethető kihasználása a pályázat érvénytelenítését, a közreműködői szerződés megszüntetését és az esetlegesen kiutalt támogatás teljes vagy részleges visszaigénylését vonhatja maga után.

A pályázattal kapcsolatban elsődlegesen a hangszerpalyazat@katolikus.hu email címen kommunikál a pályázat kiírója. Telefonos vagy más kapcsolatfelvétel érdekében szintén ezen az email címen szükséges érdeklődni.

A pályázat kiírási feltételeinek változása

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázat kiírását módosítsa, beleértve, hogy változtassa a feltételeit, határidejét, esetlegesen új kategóriát hozzon létre, vagy bármilyen további módosítást, ami nem hozza hátrányba az esetlegesen már beadott pályázatokat, vagy amennyiben igen, azoknak változtatási lehetőséget biztosít. A pályázat a kiírója jogosult továbbá bármikor indoklás nélkül visszavonni vagy érvénytelennek nyilvánítani a pályázatot.

Kelt: 2020. március 30.

Magyar Katolikus Püspöki Konferencia


[1] A jelenlegi járványügyi helyzet (2019-2020, Covid-19) következtében a szolgálatok átmenetileg szünetelnek a pályázat leadási időszakában, ezért azon zenekarok, akik megelőzően nem készítettek magukról videót, a pályázat leadási határidejéig várhatóan nem fognak tudni. Kérjük, hogy ebből a célból ne tartsanak zenekari próbát vagy zenei szolgálatot. Ebben az esetben egy maximum 3000 leütéses leírásban jellemezzék a zenekar szolgálatát, felállását, zenei megszólalását, létszámát stb., minél inkább arra koncentrálva, amit a pályázat bírálói a videón látnának illetve hallanának.

[2] Megszentelt Élet Intézményei (szerzetesi és világi), Apostoli Élet Társaságai, Lelki Családok,  Krisztushívők Hivatalos Társulásai, akik azzal a céllal jöttek létre (vagy lettek újjászervezve), hogy a Megszentelt Élet Új Lelki Családjává, vagy Intézményévé” váljanak